Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2118(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2016

Συζήτηση :

PV 12/05/2016 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0227

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.10. Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της με βάση τη διάσταση του φύλου [2015/2118(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0227)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου