Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande