Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (внесени предложения за резолюция)
 5.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (внесени предложения за резолюция)
 6.Рамково споразумение относно родителския отпуск (разискване)
 7.Предотвратяване и борба с трафика на хора (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Кримските татари
  8.2.Гамбия
  8.3.Джибути
 9.Време за гласуване
  9.1.Кримските татари (гласуване)
  9.2.Гамбия (гласуване)
  9.3.Джибути (гласуване)
  9.4.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)
  9.5.Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (гласуване)
  9.6.Статут на пазарна икономика на Китай (гласуване)
  9.7.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (гласуване)
  9.8.Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (гласуване)
  9.9.Рамково споразумение относно родителския отпуск (гласуване)
  9.10.Предотвратяване и борба с трафика на хора (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Кредити в чуждестранна валута (разискване)
 14.Предложение за вот на недоверие на Комисията
 15.Кредити в чуждестранна валута (продължeние на разискването)
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (203 kb)  Списък на присъствалите (60 kb)
 
Протокол (218 kb)  Списък на присъствалите (37 kb)  Резултати от различните гласувания (58 kb)  Поименни гласувания (114 kb)
 
Протокол (291 kb)  Списък на присъствалите (70 kb)  Резултати от различните гласувания (930 kb)  Поименни гласувания (2395 kb)
Правна информация