Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0623/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0233

Протокол
Сряда, 25 май 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

18. Трансатлантическите потоци от данни (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni и Kazimierz Michał Ujazdowski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Věra Jourová и Bert Koenders.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jan Philipp Albrecht и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: 26 май 2016 г..

Правна информация