Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0623/2016

Debaty :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Głosowanie :

PV 26/05/2016 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0233

Protokół
Środa, 25 maja 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

18. Transatlantyckie przepływy danych (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Transatlantyckie przepływy danych (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni i Kazimierz Michał Ujazdowski.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Věra Jourová i Bert Koenders.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jan Philipp Albrecht i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, w sprawie transatlantyckich przepływów danych (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 26.5.2016.

Informacja prawna