Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0623/2016

Debatter :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Omröstningar :

PV 26/05/2016 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0233

Protokoll
Onsdagen den 25 maj 2016 - BrysselSlutlig utgåva

18. Transatlantiska dataflöden (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni och Kazimierz Michał Ujazdowski.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić och Ivan Jakovčić.

Talare: Věra Jourová och Bert Koenders.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jan Philipp Albrecht och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara och Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel och Ana Gomes för S&D-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton och Monica Macovei för ECR-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 26.5.2016.

Rättsligt meddelande