Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 май 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

20. Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги (2016/2706(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica и Michał Boni.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Catherine Stihler и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Blanco López, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.

Правна информация