Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. toukokuuta 2016 - BrysselLopullinen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Juhlaistunto - Alankomaat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Epäluottamuslause-esitys komissiolle
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (keskustelu)
 15.Puhemiehen ilmoitus
 16.Digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätös (jatkoa keskustelulle)
 17.G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 18.Transatlanttiset tietovirrat (keskustelu)
 19.Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (keskustelu)
 20.Rajatylittävien sähköisen tunnistamisen välineiden ja verkkopalvelujen käyttöönotto (keskustelu)
 21.Energian kuluttajien aseman vahvistaminen - Energiaköyhyyden torjuminen osana energiaunionia (keskustelu)
 22.Köyhyys: sukupuolinäkökulma (lyhyt esittely)
 23.Tullien ulkopuoliset esteet sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)
 24.Virtuaalivaluutat (lyhyt esittely)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (152 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (56 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (167 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (36 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (17 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (238 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (61 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (359 kb)
Oikeudellinen huomautus