Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 25 maja 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Uroczyste posiedzenie - Holandia
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o wotum nieufności dla Komisji
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Przesunięcie środków
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Porządek obrad
 14.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 15.Komunikat Przewodniczącego
 16.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego (ciąg dalszy debaty)
 17.Przygotowania do szczytu G7 (debata)
 18.Transatlantyckie przepływy danych (debata)
 19.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (debata)
 20.Wdrożenie narzędzi identyfikacji elektronicznej i usług online w kontekście transgranicznym (debata)
 21.Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii - Rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego w ramach unii energetycznej (debata)
 22.Ubóstwo: perspektywa płci (krótka prezentacja)
 23.Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (krótka prezentacja)
 24.Waluta wirtualna (krótka prezentacja)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (149 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (56 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (192 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (36 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (17 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (250 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (61 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (358 kb)
Informacja prawna