Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg

6. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000029/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Informații referitoare la negocierile privind acordurile internaționale (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, adresată Consiliului: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Competitivitatea industriei europene de echipament feroviar (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) adresată de Pavel Svoboda și Heidi Hautala, în numele Comisiei JURI, adresată Comisiei: Un regulament privind o administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Notă juridică