Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg

11. Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Cristian-Silviu Buşoi, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică