Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg

13. Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi și Kazimierz Michał Ujazdowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică