Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 6.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 7.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 9.Składanie dokumentów
 10.Porządek obrad
 11.Posiedzenie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS (debata)
 12.Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (debata)
 13.Stan bezpieczeństwa instalacji jądrowych na Białorusi (debata)
 14.Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (krótka prezentacja)
 15.Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) (krótka prezentacja)
 16.Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (krótka prezentacja)
 17.Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (krótka prezentacja)
 18.Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (krótka prezentacja)
 19.Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (140 kb)  Lista obecności (55 kb)
 
Protokół (75 kb)  Lista obecności (35 kb)  Głosowanie imienne (15 kb)
 
Protokół (241 kb)  Lista obecności (61 kb)  Głosowanie imienne (339 kb)
Informacja prawna