Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 6.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 7.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 8.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 9.Depunere de documente
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (dezbatere)
 12.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (dezbatere)
 13.Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (dezbatere)
 14.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (prezentare succintă)
 15.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (prezentare succintă)
 16.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (prezentare succintă)
 17.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (prezentare succintă)
 18.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (prezentare succintă)
 19.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (143 kb)  Lista de prezenţă (55 kb)
 
Proces-verbal (75 kb)  Lista de prezenţă (35 kb)  Voturi prin apel nominal (15 kb)
 
Proces-verbal (233 kb)  Lista de prezenţă (61 kb)  Voturi prin apel nominal (402 kb)
Notă juridică