Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 6. júna 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 6.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 7.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 9.Predloženie dokumentov
 10.Program práce
 11.Zasadnutie OSN na vysokej úrovni o HIV/AIDS (rozprava)
 12.Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (rozprava)
 13.Stav bezpečnosti jadrových zariadení v Bielorusku (rozprava)
 14.Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (stručná prezentácia)
 15.Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (stručná prezentácia)
 16.Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (stručná prezentácia)
 17.Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (stručná prezentácia)
 18.Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (stručná prezentácia)
 19.Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (138 kb)  Prezenčná listina (55 kb)
 
Zápisnica (75 kb)  Prezenčná listina (35 kb)  Hlasovania podľa mien (15 kb)
 
Zápisnica (237 kb)  Prezenčná listina (61 kb)  Hlasovania podľa mien (404 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia