Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0067(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.5
CRE 08/06/2016 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0257

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

12.5. Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0257)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου