Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2041(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0196/2016

Разисквания :

PV 23/06/2016 - 2
CRE 23/06/2016 - 2

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.13
CRE 23/06/2016 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0292

Протокол
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - БрюкселОкончателна версия

2. Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (разискване)
CRE

Доклад относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници [2016/2041(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Доклад относно доклада за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) [2015/2232(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo и Markus Pieper представиха своите доклади.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Marijana Petir (докладчик по становището на комисията ENVI), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Liese (докладчик по становището на комисията ENVI), Bendt Bendtsen, от името на групата PPE, Miroslav Poche, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL.

(продължение на разискването: вж. точка 4 от протокола от 23.6.2016 г)

Правна информация