Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2041(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0196/2016

Debaty :

PV 23/06/2016 - 2
CRE 23/06/2016 - 2

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.13
CRE 23/06/2016 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0292

Protokół
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

2. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej [2016/2041(INI)] – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) [2015/2232(INI)] – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo i Markus Pieper przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Peter Liese (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, i Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL.

(daszy ciąg debaty: pkt 4 protokołu z dnia 23.6.2016)

Informacja prawna