Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2041(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0196/2016

Rozpravy :

PV 23/06/2016 - 2
CRE 23/06/2016 - 2

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.13
CRE 23/06/2016 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0292

Zápisnica
Štvrtok, 23. júna 2016 - BruselFinálna verzia

2. Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov - Správa o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (rozprava)
CRE

Správa o správe o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov [2016/2041(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Správa o správe o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) [2015/2232(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo a Markus Pieper uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marijana Petir (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Liese (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Bendt Bendtsen v mene skupiny PPE, Miroslav Poche v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, a Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL.

(pokračovanie rozpravy pozri: bod 4 zápisnice zo dňa 23.6.2016)

Právne oznámenie