Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

3. Υποδοχή
CRE

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εκ μέρους του Σώματος, τους δέκα τέσσερεις συμμετέχοντες του προγράμματος "Υποτροφία Ζαχάρωφ" οι οποίοι λαμβάνουν θέσεις στο θεωρείο των επισήμων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου