Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Bruksela

4. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (ciąg dalszy debaty)
CRE

(Początek debaty: pkt 2 protokołu z dnia 23.6.2016)

Głos zabrali: Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jerzy Buzek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Jasenka Selimovicia, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Massimiliano Salini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho i José Blanco López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo i Markus Pieper.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 23.6.2016 i pkt 8.14 protokołu z dnia 23.6.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.50 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Informacja prawna