Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 23 iunie 2016 - Bruxelles

4. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică (continuarea dezbaterii)
CRE

(Începutul dezbaterii: punctul 2 din PV din 23.6.2016)

Au intervenit: Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jerzy Buzek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică și Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes, Massimiliano Salini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho și José Blanco López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly și Nicola Caputo.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo și Markus Pieper.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 23.6.2016 și punctul 8.14 al PV din 23.6.2016.

(Ședința a fost suspendată la 10.50 în așteptarea ședinței solemne.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Notă juridică