Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0109(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2016

Внесени текстове :

A8-0206/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0284

Протокол
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел

8.5. Протокол към Споразумението между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0284)

Парламентът одобрява сключването на протокола за изменение на споразумението.

Правна информация