Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. június 23., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések (2016/2725(RSO))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2016.6.23-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


8.2. Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Libanoni Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0281)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.3. Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2004-es bővítés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0282)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.4. Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Bulgária és Románia csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0283)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.5. Az EU és Monaco közötti megállapodás a pénzügyi elszámolási információk automatikus cseréjéről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0284)

A Parlament egyetért a szerződést módosító jegyzőkönyv megkötésével.


8.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery számú kérelme) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0285)


8.7. A kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv (zárószavazás)

Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

A vita időpontja: 2016. január 18. (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 15. pont ).
A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2016. január 19. (2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0286)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0286)


8.8. A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv (zárószavazás)

Jelentés a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

A vita időpontja: 2015. április 27. (2015.4.27-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2015. április 28. (2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.8. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0287)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0287)


8.9. A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása * (szavazás)

Jelentés a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P8_TA(2016)0288)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0288)


8.10. A bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása * (szavazás)

Jelentés a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P8_TA(2016)0289)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0289)


8.11. Mészárlások Kelet-Kongóban (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Mészárlások Kelet-Kongóban (2016/2770(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 és B8-0809/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0801/2016

(amely a B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 és B8-0809/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa és Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubialés Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička és Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0290)

(A B8-0805/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.12. Az európai oktatási és képzési együttműködés (ET2020) keretstratégiájának nyomon követése (szavazás)

Jelentés az európai oktatási és képzési együttműködés (ET2020) keretstratégiájának nyomon követéséről [2015/2281(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0291)


8.13. Eredményjelentés a megújuló energiáról (szavazás)

Jelentés a megújuló energiáról szóló eredményjelentésről [2016/2041(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0292)

Felszólalás

József Szájer az EPP képviselőcsoport szavazási listájáról.


8.14. Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (szavazás)

Jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) szóló végrehajtási jelentésről [2015/2232(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0293)

Jogi nyilatkozat