Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - BrysselLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (keskustelu)
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (jatkoa keskustelulle)
 5.Juhlaistunto - Palestiinalaishallinto
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista (äänestys)
  8.2.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä tehdyn sopimuksen pöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.7.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (lopullinen äänestys)
  8.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (lopullinen äänestys)
  8.9.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * (äänestys)
  8.10.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (äänestys)
  8.11.Joukkomurhat Kongon itäosissa (äänestys)
  8.12.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (äänestys)
  8.13.Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta (äänestys)
  8.14.Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (189 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (53 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (3 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (199 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (35 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (51 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (89 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (247 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (61 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (839 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2481 kb)
Oikeudellinen huomautus