Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 23 juni 2016 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Voortgangsverslag hernieuwbare energie - Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (debat)
 3.Welkomstwoord
 4.Voortgangsverslag hernieuwbare energie - Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (voortzetting van het debat)
 5.Plechtige vergadering - Palestijnse Nationale Autoriteit
 6.Welkomstwoord
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  8.1.Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking(stemming)
  8.2.Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (kaderovereenkomst) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de uitbreiding van 2004) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de toetreding van Bulgarije en Roemenië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Overeenkomst tussen de EU en Monaco waarbij wordt voorzien in de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/012 (BE/Henegouwen machines) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn (eindstemming)
  8.8.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (eindstemming)
  8.9.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * (stemming)
  8.10.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (stemming)
  8.11.Bloedbaden in Oost-Congo (stemming)
  8.12.Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (stemming)
  8.13.Voortgangsverslag hernieuwbare energie (stemming)
  8.14.Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking
Notulen (187 kb)  Presentielijst (53 kb)  Bijlage 1 (3 kb)
 
Notulen (199 kb)  Presentielijst (35 kb)  Uitslag van de stemming (51 kb)  Hoofdelijke stemming (87 kb)
 
Notulen (250 kb)  Presentielijst (61 kb)  Uitslag van de stemming (742 kb)  Hoofdelijke stemming (2469 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid