Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2016 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (fortsättning på debatten)
 5.Högtidligt möte - den palestinska myndigheten
 6.Välkomsthälsning
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  8.2.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk (slutomröstning)
  8.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (slutomröstning)
  8.9.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden * (omröstning)
  8.10.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * (omröstning)
  8.11.Massakrer i östra Kongo (omröstning)
  8.12.Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (omröstning)
  8.13.Lägesrapport om förnybar energi (omröstning)
  8.14.Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
Protokoll
Slutlig utgåva (190 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (53 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (3 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (197 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (35 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (52 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (88 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (247 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (61 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (828 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (2335 kb)
Rättsligt meddelande