Kazalo 
Zapisnik
PDF 242kWORD 223k
Četrtek, 23. junij 2016 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov - Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (razprava)
 3.Dobrodošlica
 4.Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov - Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (nadaljevanje razprave)
 5.Slavnostna seja - Palestinska nacionalna oblast
 6.Dobrodošlica
 7.Sestava Parlamenta
 8.Čas glasovanja
  8.1.Imenovanja v preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo (glasovanje)
  8.2.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Libanonom (okvirni sporazum) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Libanonom (širitev v letu 2004) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Libanonom (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Sporazum med EU in Monakom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna (končno glasovanje)
  8.8.Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže (končno glasovanje)
  8.9.Pristojnost, pravo, ki se uporablja, ter priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema * (glasovanje)
  8.10.Pristojnost, pravo, ki se uporablja, ter priznavanje in izvrševanje odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti * (glasovanje)
  8.11.Pokoli na vzhodu Konga (glasovanje)
  8.12.Nadaljnja obravnava strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (glasovanje)
  8.13.Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (glasovanje)
  8.14.Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev dokumentov
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanja v preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov - Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (razprava)

Poročilo o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov [2016/2041(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Poročilo o poročilu o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo in Markus Pieper so predstavila svoji poročili.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Marijana Petir (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Peter Liese (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Bendt Bendtsen v imenu skupine PPE, Miroslav Poche v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bronis Ropė, in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL.

(za nadaljevanje razprave glej: točka 4 zapisnika z dne 23.6.2016)


3. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico štirinajstim udeležencem programa "Sakharov Fellowship", ki so se nahajali na častni galeriji.


4. Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov - Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (nadaljevanje razprave)

(Začetek razprave: točka 2 zapisnika z dne 23.6.2016)

Govorili so Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jerzy Buzek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Massimiliano Salini, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho in José Blanco López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly in Nicola Caputo.

Govorili so Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo in Markus Pieper.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 23.6.2016 in točka 8.14 zapisnika z dne 23.6.2016.

(Seja se je prekinila ob 10.50 zaradi pričetka slavnostne seje.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


5. Slavnostna seja - Palestinska nacionalna oblast

Parlament se je od 11.05 do 11.55 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora predsednika palestinske nacionalne oblasti Mahmuda Abasa.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


6. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji ukrajinskega parlamenta in nacionalne vesoljske agencije Ukrajine, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


7. Sestava Parlamenta

Elisa Ferreira je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 20. junija 2016.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Imenovanja v preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo (glasovanje)

Predlog konference predsednikov: Imenovanja v preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo (2016/2725(RSO))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KONFERENCE PREDSEDNIKOV

Razglašeno kot odobreno (priloga 1 zapisnika z dne 23.6.2016)


8.2. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Libanonom (okvirni sporazum) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Libanonske republike v programih Unije [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0281)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.3. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Libanonom (širitev v letu 2004) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0282)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.4. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Libanonom (pristop Bolgarije in Romunije) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0283)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.5. Sporazum med EU in Monakom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0284)

Parlament je odobril sklenitev protokola o spremembi sporazuma.


8.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0285)


8.7. Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Razprava je potekala dne18. januarja 2016 (točka 15 zapisnika z dne 18.1.2016).
Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 19. januarja 2016 (točka 5.3 zapisnika z dne 19.1.2016).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0286)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0286)


8.8. Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Razprava je potekala dne27. aprila 2015 (točka 18 zapisnika z dne 27.4.2015).
Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 28. aprila 2015 (točka 7.8 zapisnika z dne 28.4.2015).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0287)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0287)


8.9. Pristojnost, pravo, ki se uporablja, ter priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2016)0288)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0288)


8.10. Pristojnost, pravo, ki se uporablja, ter priznavanje in izvrševanje odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2016)0289)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0289)


8.11. Pokoli na vzhodu Konga (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pokoli na vzhodu Konga (2016/2770(RSP))

predlogi resolucij B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 in B8-0809/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0801/2016

(ki nadomešča B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 in B8-0809/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa in Agustín Díaz de Mera García Consuegra, v imenu skupine PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubialin Norbert Neuser, v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki in Arne Gericke, v imenu skupine ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička in Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi in Piernicola Pedicini, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0290)

(Predlog resolucije B8-0805/2016 je brezpredmeten.)


8.12. Nadaljnja obravnava strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (glasovanje)

Poročilo o nadaljnji obravnavi strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0291)


8.13. Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (glasovanje)

Poročilo o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov [2016/2041(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0292)

Govori

József Szájer o glasovalnem seznamu skupine PPE.


8.14. Poročilo o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (glasovanje)

Poročilo o poročilu o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0293)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo in Michela Giuffrida

Poročilo: Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Poročilo: Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Pokoli na vzhodu Konga - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida in Cécile Kashetu Kyenge

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Poročilo: Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan in Seán Kelly

Poročilo: Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly in Janusz Korwin-Mikke.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


11. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje predloge resolucij (člen 133 Poslovnika):

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o trofejnem lovu (B8-0624/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o posodobitvi označevanja medu (B8-0625/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izkoriščanju živali v cirkusih (B8-0626/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načinih zmanjšanja porabe tobaka (B8-0627/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načinih za uporabo bolj zelene energije v prometu (B8-0629/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vplivu globalizacije na davčno obremenitev delavcev (B8-0630/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o poslabšanju pozicij sistema za čezmejne prenose centralnobančnega denarja (B8-0631/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah globalizacije za najmanj kvalificirane in najstarejše delavce ter za ženske (B8-0632/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o potrebni razpustitvi euroobmočja (B8-0634/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi državnih meja (B8-0635/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi izvažanja mesa halal in košer (B8-0636/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odkupu kmetijskih zemljišč s strani kitajskih hedge skladov (B8-0637/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o možnostih za zagotovitev trajnostne oblike ribolova (B8-0638/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o predlogih Evropske komisije o boju proti migracijski krizi (B8-0640/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vidikih „listinjenja“ Unije kapitalskih trgov (B8-0641/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o predlogu skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb in njegovem vplivu na francoska podjetja (B8-0645/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nepreglednosti vnaprejšnjih davčnih stališč, ki jih izdaja davčna uprava v Luksemburgu (B8-0646/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o predlogu sistema sodišč za naložbe v okviru pogajanj o čezatlantskem sporazumu (B8-0647/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o nestanovitnosti cen kmetijskih proizvodov zaradi odprave stabilizacijskih mehanizmov (B8-0648/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvedbi referenduma o različnih trgovinskih sporazumih, o katerih se pogaja Evropska unija (B8-0649/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strukturnem presežku varčevanja nad naložbami v euroobmočju (B8-0650/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o porastu izplačil dividend v večjih bankah iz euroobmočja od začetka krize (B8-0651/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o odpravi ovir za invalide (B8-0653/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po dejavnosti za spodbujanje spoštovanja in strpnosti med državljani EU, da bi preprečili asocialno vedenje, povezano s pojavom evropske socialne neenakosti (B8-0654/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uskladitvi zakonodaje o zaplembi premoženja, pridobljenega z organiziranim kriminalom (B8-0655/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po pojasnitvi delitve pristojnosti med različnimi evropskimi agencijami za učinkovitejše usklajevanje vprašanja beguncev in večjo podporo nacionalnim organom, ki sodelujejo pri upravljanju migracijskih tokov (B8-0656/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet in Steeve Briois. Predlog resolucije o boju proti izogibanju davkom in socialnemu dampingu podjetij (B8-0657/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi učinkovite službe za varstvo otrok (B8-0658/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o zahtevi po takojšnji prekinitvi pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (B8-0660/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o razglasitvi evropskega leta turizma (B8-0661/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o revščini na področju izobraževanja (B8-0662/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o pacientovih pravicah (B8-0664/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o potrebnih razpravah glede enotne valute (B8-0665/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o kvotah za pesmi v francoščini na francoskih radijskih postajah (B8-0666/2016)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uskladitvi zakonodaje o zaplembi premoženja, pridobljenega z organiziranim kriminalom (B8-0669/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o pogojevanju izplačila humanitarne pomoči z izvajanjem politik ustalitve prebivalstva (B8-0670/2016)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po ukrepih za spodbujanje informacijskih kampanj za zmanjšanje nepravilne uporabe antibiotikov pri evropskih državljanih (B8-0671/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde in Edouard Ferrand. Predlog resolucije o ukoreninjenju islamskega fundamentalizma na Kosovu (B8-0672/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o sankcijah proti Rusiji (B8-0674/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Martin. Predlog resolucije o vključevanju migrantov na trg dela in podpori prebivalstvu (B8-0675/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o vključevanju migrantov na trg dela (B8-0676/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dodelitvi dodatnih sredstev za podporo neprofitnih organizacij za pomoč žrtvam nasilja in zlorab v Evropi (B8-0678/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po večjih in hitrejših prizadevanjih za preprečevanje divjega lova v okviru evropske politike preprečevanja nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami (B8-0679/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o debelosti kot zdravstvenem problemu in kronični bolezni (B8-0681/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (B8-0682/2016)

posredovano

pristojni :

INTA

- Morten Messerschmidt. Predlog resolucije o evropskih pristojnostih nacionalnih parlamentov (B8-0683/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o spoštovanju nacionalnih referendumov o Evropski uniji (B8-0687/2016)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o odnosih med Turčijo in Evropsko unijo (B8-0689/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaposlitvenih možnostih zapornikov (B8-0690/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde in Sylvie Goddyn. Predlog resolucije o spodbujanju ribolovnih metod za ohranjanje morske biotske raznovrstnosti (B8-0692/2016)

posredovano

pristojni :

PECH

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o pogojih prevoza rejnih živali v države zunaj EU (B8-0693/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nadomestnem materinstvu, ki ogroža pravice žensk in otrok (B8-0694/2016)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ureditvi športnih stav (B8-0695/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mladih in gospodarski krizi (B8-0696/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o reformi in izboljšanju financiranja malih in srednjih podjetij (B8-0699/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE


12. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek (P7_TA(2013)0482(COR02)) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 7 zapisnika z dne 22.6.2016).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor TRAN

- Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence (2016/2100(INI))
posredovano pristojni : ECON
mnenje: INTA, IMCO, TRAN

- Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2016/2099(INI))
posredovano pristojni : ECON (člen 54 Poslovnika)
mnenje: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (člen 54 Poslovnika)


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 4. do 7. julija 2016.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Priloga 1 - Imenovanja v preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo

Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo

(65 članov)

Polnopravni člani

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Konferenca predsednikov je predlagala, da bi odbor lahko imel do štiri podpredsednike.

Pravno obvestilo