Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 juni 2016 - Brussel

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (2016/2800(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016 en B8-0841/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0838/2016

Aangenomen (P8_TA-PROV(2016)0294)

(Ontwerpresoluties B8-0839/2016, B8-0840/2016 en B8-0841/2016 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Morten Messerschmidt, die een mondeling amendement op paragraaf 10 indiende. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

Juridische mededeling