Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2038(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0217/2016

Debatten :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Stemmingen :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0298

Notulen
Maandag 4 juli 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (debat)
CRE

Verslag inzake de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen [2015/2038(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Verslag over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen [2015/2105(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza en Tiziana Beghin leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), João Pimenta Lopes (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tokia Saïfi (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Jan Zahradil (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Joachim Schuster (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Esther Herranz García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala en Laima Liucija Andrikienė.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Eleonora Forenza en Tiziana Beghin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 5.7.2016 en punt 4.5 van de notulen van 5.7.2016.

Juridische mededeling