Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 4. júla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I (rozprava)
 14.Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (rozprava)
 15.Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
 16.Označovanie energetickej účinnosti ***I (rozprava)
 17.Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov - Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (rozprava)
 18.Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (142 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (58 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (182 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (23 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (15 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (235 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (331 kb)
Právne oznámenie