Index 
Jegyzőkönyv
PDF 235kWORD 74k
2016. július 4., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Megemlékezés
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 9.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.A nem közúti mozgó gépek kibocsátási határértékei ***I (vita)
 14.Menekültek: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció (vita)
 15.Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (vita)
 16.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (vita)
 17.Szociális és környezetvédelmi normák, emberi jogok és vállalati felelősségvállalás - A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája (vita)
 18.Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem (rövid ismertetés)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében tisztelettel adózik Michel Rocard volt francia miniszterelnök és európai parlamenti képviselő emléke előtt.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a közelmúlban Törökországban, Jemenben, Bangladesben és Irakban történt terrortámadásokról, melyek több mint 300, különféle származású, vallású és nemzetiségű halálos áldozatot követeltek és melyek következtében több mint 500-an megsebesültek. Emlékeztet, hogy a Parlament a lehető leghatározottabban elítéli a nemzetközi terrorizmus jelentette közös fenyegetést.

Az elnök a Parlament részvétéről biztosítja az áldozatok hozzátartozóit.


4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

Luke Ming Flanagan közli, hogy jelen volt a 2016. június 23-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Monika Smolková jelen volt a 2016. június 28-i plenáris ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.

A 2016. június 22-i, 23-i és 28-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében részvétéről biztosítja a bangladesi merényletek 9 olasz áldozatának családját, és visszavonja a képviselőcsoportja által a csütörtöki napirend módosítására benyújtott kérelmet (2016.7.4-i jegyzőkönyv, 12. pont).


5. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel, illetve portugál hatóságok közölték, hogy 2016. június 24-i hatállyal Janusz Wojciechowski helyére Urszula Krupát, és 2016. június 28-i hatállyal Elisa Ferreira helyére Manuel António Dos Santost választották meg európai parlamenti képviselőnek.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Urszula Krupa és Manuel António Dos Santos elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D, a Verts/ALE és az EFDD képviselőcsoportok az alábbi kinevezési kérelmet juttatták el az elnöknek:

DEVE bizottság: Pedro Silva Pereira helyére Manuel António Dos Santos

ITRE bizottság: Jakop Dalunde

AFCO bizottság: Petr Mach helyére Diane James

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Manuel António Dos Santos

Az EU-Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Jakop Dalunde

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Jakop Dalunde

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Jakop Dalunde

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P7_TA(2013)0482(COR02) helyesbítést a 2016. június 22-i plenáris ülésen jelentették be (a 2016.6.22-i PV 7. pontja).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. július 6-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő átruházásáról (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. februári I., februári II. és márciusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000073/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű kereskedelmi akadályok (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

EMPL, JURI

- Javaslat az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO

- 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi év többletének beállítása a költségvetésbe (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

CONT

- Javaslat egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Osztrák Köztársaságnak és Romániának a Perunak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- Módosított javaslat - az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról (kodifikált szöveg) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Javaslat a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételeire (2015/2258(INI)) - EMPL bizottság (társbizottság) - Előadó: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Jelentés a menekültekről: társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció (2015/2321(INI)) - EMPL bizottság (társbizottság) - Előadó: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Jelentés az emberkereskedelem elleni küzdelemről az uniós külkapcsolatok terén (2015/2340(INI)) - AFET bizottság (társbizottság) - Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről a 2015-ös pénzügyi év többletének bevitele (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Jelentés a szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról (2015/2038(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Jelentés a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról (2015/2105(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) ajánlás második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Ügyrend

Kiosztották a 2016. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 585.204/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

— Az elnök közli, hogy A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Leo Brincat című az Igor Šoltes-jelentésről(a PDOJ 61. pontja) elhalasztják a szavazást, mivel nem került sor a jelölt meghallgatására. Ezért az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdésében rögzített 2 hónapos határidőt meghosszabbítják.

— A GUE/NGL és az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni első pontként tűzzenek napirendre egy vitát a Tanács és a Bizottság Közelmúltbeli fejlemények Lengyelországban és hatásuk az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapjogokra című nyilatkozatairól, melyet egy állásfoglalási indítvány benyújtásával zárnának, melyről szerdán szavaznának.

Felszólal: Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében indokolja a kérését, Enrique Guerrero Salom támogatja azt, Ryszard Czarnecki ellenzi, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében javasolja, hogy a vitára és a szavazásra a szeptemberi ülésen kerüljön sor, Rebecca Harms és Manfred Weber pedig támogatják ez utóbbi kérést.

A Parlament név szerinti szavazással (116 mellette, 169 ellene, 70 tartózkodás) elutasítja az eredeti kérelmet.

A Parlament elektronikus szavazással (276 mellette, 52 ellene, 18 tartózkodás) jóváhagyja az ALDE képviselőcsoport kérelmét.

Szerda

— Az S&D képviselőcsoport kéri, hogy második délutáni pontként tűzzenek napirendre egy vitát a Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai képviselője A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések című nyilatkozatáról.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében indokolja a kérést és Neoklis Sylikiotis támogatja azt.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (174 mellette, 136 ellene, 17 tartózkodás).

Csütörtök

— A PPE képviselőcsoport visszavonta arra irányuló kérelmét, hogy a Bahrein (a PDOJ 90. pontja) helyett a bangladesi terrortámadásokról folytassanak vitát (2016.7.4-i jegyzőkönyv, 4. pont ). A Parlament egyetért a visszavonással.

Az ügyrendet megállapítják.


13. A nem közúti mozgó gépek kibocsátási határértékei ***I (vita)

Jelentés a nem közúti mozgó gépek és berendezések belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jiří Pospíšil (az IMCO bizottság véleményének előadója), Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić és Jasenko Selimovic.

Felszólal: Marianne Thyssen és Elisabetta Gardini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.5-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


14. Menekültek: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció (vita)

Jelentés a menekültekről: Társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció [2015/2321(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julie Ward (a CULT bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Marcus Pretzell.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes és Krisztina Morvai.

Felszólal: Marianne Thyssen és Brando Benifei.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.5-i jegyzőkönyv, 4.3. pont .


15. Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000094/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel kifejti a kérdést.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Brando Benifei, Anne Sander, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro és Sergio Gutiérrez Prieto.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Georgios Epitideios.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


16. Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (vita)

Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Herbert Reul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Martina Werner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López és Jeppe Kofod.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Seán Kelly.

Felszólal: Cecilia Malmström és Dario Tamburrano.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.6-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


17. Szociális és környezetvédelmi normák, emberi jogok és vállalati felelősségvállalás - A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája (vita)

Jelentés a szociális és környezetvédelmi normákkal, emberi jogokkal és vállalati felelősségvállalással kapcsolatos 2010-es parlamenti ajánlások végrehajtásáról [2015/2038(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Jelentés a kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról [2015/2105(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza és Tiziana Beghin előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lola Sánchez Caldentey (a DEVE bizottság véleményének előadója), João Pimenta Lopes (a FEMM bizottság véleményének előadója), Tokia Saïfi (az AFET bizottság véleményének előadója), Jan Zahradil (a DEVE bizottság véleményének előadója), Joachim Schuster (az EMPL bizottság véleményének előadója), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (az ITRE bizottság véleményének előadója), Dita Charanzová (az IMCO bizottság véleményének előadója), Esther Herranz García (az AGRI bizottság véleményének előadója), Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala és Laima Liucija Andrikienė.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz és Pedro Silva Pereira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias és Stanislav Polčák.

Felszólal: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza és Tiziana Beghin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.5-i jegyzőkönyv, 4.4. pont és 2016.7.5-i jegyzőkönyv, 4.5. pont .


18. Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem (rövid ismertetés)

Jelentés az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelemről [2015/2340(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler előterjeszti a jelentést.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek és Jasenko Selimovic.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.7.5-i jegyzőkönyv, 4.6. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský és Esther Herranz García.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 585.204/OJMA).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Jogi nyilatkozat