Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2353(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0224/2016

Esitatud tekstid :

A8-0224/2016

Arutelud :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0309

Protokoll
Teisipäev, 5. juuli 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

9. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (arutelu)
CRE

Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist [2015/2353(INI)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas tutvustasid raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Neena Gill (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Georgi Pirinski (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Janusz Lewandowski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marian-Jean Marinescu (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Kerstin Westphal (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Laura Agea (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Pedro Silva Pereira (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Clare Moody (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso ja Inés Ayala Sender.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov ja Ivana Maletić.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.9.

Õigusalane teave