Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0851/2016

Debatai :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0311

Protokolas
Antradienis, 2016 m. liepos 5 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

14. Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Christian Ehler PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Andrey Novakov.

Kalbėjo Carlos Moedas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir kitų Europos inovacijų fondų bei ES programų inovacijų sinergijos (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir kitų Europos inovacijų fondų sąveikos inovacijoms (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sinergijos (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova ir Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir kitų Europos inovacijų fondų sinergijos užtikrinimo (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler ir Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz ir Derek Vaughan S&D frakcijos vardu dėl sąveikos inovacijoms: Europos struktūriniai ir investicijų fondai, programa „Horizontas 2020“ ir kiti Europos inovacijų fondai ir ES programos (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir kitų Europos inovacijų fondų inovacijų sinergijos (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 06 protokolo 6.11 punktas.

Teisinis pranešimas