Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0068/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0307

Protokol
Tirsdag den 5. juli 2016 - StrasbourgEndelig udgave

15. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***I - EU-Fiskerikontrolagenturet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer og Alain Cadec forelagde betænkningerne.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Dieter-Lebrecht Koch for PPE-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer og Clara Eugenia Aguilera García.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Violeta Bulc, Michael Cramer og Alain Cadec.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 6.7.2016 og punkt 6.7 i protokollen af 6.7.2016.

Juridisk meddelelse