Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0308(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0307

Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

15. Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I - Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer ja Alain Cadec esittelivät mietinnöt.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dieter-Lebrecht Koch PPE-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer ja Clara Eugenia Aguilera García.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Michael Cramer ja Alain Cadec.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 6.7.

Oikeudellinen huomautus