Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 5. juuli 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2016 kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I (hääletus)
  4.3.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (hääletus)
  4.4.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus (hääletus)
  4.5.Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (hääletus)
  4.6.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (arutelu)
 10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (arutelu)
 11.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)
 12.Parlamendikomisjonide koosseis
 13.Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ***II (arutelu)
 14.Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (arutelu)
 15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I - Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ***I (arutelu)
 16.OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (153 kb)  Kohalolijate nimekiri (65 kb)
 
Protokoll (154 kb)  Kohalolijate nimekiri (24 kb)  Hääletustulemused (48 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (150 kb)
 
Protokoll (235 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (586 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (3070 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika