Seznam 
Zápis
PDF 241kWORD 173k
Úterý, 5. července 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Bilance nizozemského předsednictví Rady (rozprava)
 3.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2016 (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.2.Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích ***I (hlasování)
  4.3.Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu (hlasování)
  4.4.Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků (hlasování)
  4.5.Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (hlasování)
  4.6.Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Předložení dokumentů
 9.Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (rozprava)
 10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (rozprava)
 11.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (rozprava)
 12.Členství ve výborech
 13.Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii ***II (rozprava)
 14.Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (rozprava)
 15.Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I – Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (rozprava)
 16.Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům ***I (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:40.


2. Bilance nizozemského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Bilance nizozemského předsednictví Rady (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Paul Tang za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Mark Rutte.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


3. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2016 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2016 (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, Paul Nuttall za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Richard Corbett a Luke Ming Flanagan, aby zvednutím modré karty položil otázku Richardu Corbettovi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Richard Corbett, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Catherine Bearder, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon a Janusz Lewandowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupili: Jo Leinen, Angelika Niebler a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.2. Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2016)0296)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu (hlasování)

Zpráva o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu [2015/2321(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem EMPL)

přijat (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků (hlasování)

Zpráva o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků [2015/2038(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0298)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer a Monika Hohlmeier před hlasováním o bodu odůvodnění C.


4.5. Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (hlasování)

Zpráva o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice [2015/2105(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou Verts/ALE)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem INTA)

přijat (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (hlasování)

Zpráva o boji proti obchodování s lidmi a jeho místě ve vnějších vztazích EU [2015/2340(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2016)0300)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: úterý 28. června 2016)

Rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, které je výsledkem referenda - (2016/2800(RSP)) - B8-0838/2016
Michela Giuffrida, Marek Jurek, Constance Le Grip, Notis Marias, Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Marian Harkin, Daniel Hannan, Krisztina Morvai, Monica Macovei

(Hlasování: úterý 5. července 2016)

zpráva Elisabetta Gardini - A8-0276/2015
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Seán Kelly

zpráva Brando Benifei - A8-0204/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Gabriel Mato

zpráva Eleonora Forenza - A8-0217/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Marian Harkin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Mato

zpráva Tiziana Beghin - A8-0220/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Anna Záborská, Seán Kelly, Marian Harkin, Gabriel Mato

zpráva Barbara Lochbihler - A8-0205/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Monica Macovei, Marek Jurek, Anna Záborská, Seán Kelly, Gabriel Mato.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:35, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (2016/2038(INI)) - výbor TAX2 - Zpravodajové: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise (2015/2353(INI)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)


9. Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (rozprava)

Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise [2015/2353(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas uvedli zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Neena Gill (navrhovatelka výboru AFET), Paul Rübig (navrhovatel výboru DEVE), Georgi Pirinski (navrhovatel výboru EMPL), Janusz Lewandowski (navrhovatel výboru ITRE), Marian-Jean Marinescu (navrhovatel výboru TRAN), Kerstin Westphal (navrhovatelka výboru REGI), Peter Jahr (navrhovatel výboru AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Laura Agea (navrhovatelka výboru LIBE), Pedro Silva Pereira (navrhovatel výboru AFCO), Clare Moody (navrhovatelka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso a Inés Ayala Sender.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov a Ivana Maletić.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 6.7.2016.


10. Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (rozprava)

Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem [2016/2038(INI)] - Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2). Zpravodajové: Jeppe Kofod a Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod a Michael Theurer uvedli zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Bernd Lucke za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi a Gunnar Hökmark.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere a Burkhard Balz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Franc Bogovič.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod a Michael Theurer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 6.7.2016.


11. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks uvedl zprávu.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Ilhan Kyuchyuk (navrhovatel výboru AFET), Eider Gardiazabal Rubial (navrhovatelka výboru BUDG), Alain Cadec (navrhovatel výboru PECH), Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese a Victor Boştinaru.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini a Barbara Matera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Artis Pabriks.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 6.7.2016.


12. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

výbor AGRI: Urszula Krupa.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


13. Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Antanas Guoga za skupinu ALDE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen a Michał Boni.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Christian Ehler.

Vystoupili: Günther Oettinger a Andreas Schwab.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 6.7.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

14. Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (rozprava)

Prohlášení Komise: Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christian Ehler za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Andrey Novakov.

Vystoupil Carlos Moedas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o součinnosti pro inovace: evropské strukturální a investiční fondy, Horizont 2020 a další evropské inovační fondy a programy EU (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a dalšími evropskými fondy pro inovace v zájmu inovací (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o součinnostech mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a jinými evropskými fondy v oblasti inovací (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan za skupinu S&D o součinnosti pro inovace: evropské strukturální a investiční fondy, program Horizont 2020 a další evropské fondy pro inovace a programy EU (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina a Martina Michels za skupinu GUE/NGL o součinnosti v oblasti inovací mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, Horizontem 2020 a dalšími inovačními fondy (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 6.7.2016.


15. Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I – Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer a Alain Cadec uvedli zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE, Czesław Hoc za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer a Clara Eugenia Aguilera García.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Violeta Bulc, Michael Cramer a Alain Cadec.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 6.7.2016 a bod 6.7 zápisu ze dne 6.7.2016.


16. Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ingeborg Gräßle uvedla zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský a Julia Pitera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupily: Kristalina Georgieva a Ingeborg Gräßle.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 6.7.2016.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 585.204/OJME).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Právní upozornění