Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0851/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0311

Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

6.11. Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (2016/2695(RSP))

Projekty rezolucji B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 i B8-0861/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0851/2016

(zastępujący B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 i B8-0860/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Christian Ehler i Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz i Derek Vaughan w imieniu grupy S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić i Fredrick Federley w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ernest Maragall w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2016)0311)

(Projekt rezolucji B8-0861/2016 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna