Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

21. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 14/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2016 – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2016 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου