Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely (keskustelu)
 5.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin *** (äänestys)
  6.2.Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä (äänestys)
  6.3.Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa ***II (äänestys)
  6.4.Energiatehokkuusmerkintä ***I (äänestys)
  6.5.Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ***I (äänestys)
  6.6.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (äänestys)
  6.7.Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ***I (äänestys)
  6.8.OLAFin valvontakomitean sihteeristö ***I (äänestys)
  6.9.Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (äänestys)
  6.10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (äänestys)
  6.11.Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (äänestys)
  6.12.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (äänestys)
  6.13.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (äänestys)
  6.14.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta (äänestys)
  6.15.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (keskustelu)
 11.Tervetulotoivotukset
 12.Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (jatkoa keskustelulle)
 13.Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet (keskustelu)
 14.EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia (keskustelu)
 15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 (keskustelu)
 16.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (keskustelu)
 17.Väärinkäytösten paljastajien suojelu (keskustelu)
 18.Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen (keskustelu)
 19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (keskustelu)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 21.Vastaanotetut asiakirjat
 22.Määrärahojen siirrot
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (237 kb)  Läsnäololista (65 kb)
 
Pöytäkirja (223 kb)  Läsnäololista (24 kb)  Äänestysten tulokset (63 kb)  Nimenhuutoäänestykset (536 kb)
 
Pöytäkirja (299 kb)  Läsnäololista (63 kb)  Äänestysten tulokset (949 kb)  Nimenhuutoäänestykset (5794 kb)
Oikeudellinen huomautus