Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 7. juli 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi
  7.2.Bahrain
  7.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Afstemningstid
  9.1.Situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi (afstemning)
  9.2.Bahrain (afstemning)
  9.3.Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne (afstemning)
  9.4.FN's Generalforsamlings 71. samling (afstemning)
  9.5.Gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)
  9.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Ikke-toldmæssige hindringer for fødevareeksportører på EU's indre marked (forhandling)
 14.Overførsel af personoplysninger til Kina (forhandling)
 15.Anvendelse af lov om mindsteløn i transportsektoren (forhandling)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (207 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (61 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (217 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (23 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (32 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (50 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (264 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (414 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (1081 kb)
Juridisk meddelelse