Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg

5. Componența Parlamentului

Autoritățile italiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Angelo Ciocca, în locul lui Gianluca Buonanno, ca deputat în Parlament, cu efect de la 7 iulie 2016.

Parlamentul a luat act de acest lucru, cu efect din 7 iulie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Angelo Ciocca se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Notă juridică