Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg

10. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavat kirjalliset kannanotot:

Kirjallinen kannanotto 0026/2016 idiopaattiseen keuhkofibroosiin, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.9.2016 liite 1).

°
° ° °

Kirjallinen kannanotto 0048/2016 elinten poistojen lopettamiseen Kiinan mielipidevangeilta, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.9.2016 liite 2).

°
° ° °

Puhemies ilmoitti lisäksi vastaanottaneensa kirjallisen kannanoton kirjallisten kannanottojen lakkauttamisesta mutta totesi, että se ei ole työjärjestyksen mukainen.

Oikeudellinen huomautus