Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg

13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000087/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Vähimmäistulojärjestelmät Euroopan unionissa (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

—   (O-000088/2016) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

—   (O-000089/2016) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

—   (O-000108/2016) Bernd Lange ja Alexander Graf Lambsdorff INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja EU:n talouskumppanuussopimuksen parlamentaarinen valvonta ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

—   (O-000102/2016) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Sopupelit (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Oikeudellinen huomautus