Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Esitatud dokumendid
 17.Tööplaan
 18.Energiaturu uue korralduse suunas - ELi kütte- ja jahutusstrateegia (arutelu)
 19.VKEde konkurentsivõime suurendamine - Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) - Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed - ELi Alpi piirkonna strateegia (arutelu)
 20.ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (arutelu)
 21.Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Idiopaatiline kopsufibroos (kirjalik deklaratsioon)
 2. Lisa - Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamine (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (241 kb)  Kohalolijate nimekiri (58 kb)  1 lisa (11 kb)  2 lisa (11 kb)
 
Protokoll (93 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (16 kb)
 
Protokoll (301 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (420 kb)
Õigusalane teave