Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 september 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Afsluiting van de procedure tot opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)
 11.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Ingekomen stukken
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Naar een nieuwe opzet van de energiemarkt - EU-strategie voor verwarming en koeling (debat)
 19.Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) - Europese territoriale samenwerking - beste praktijken en innoverende maatregelen - Een EU-strategie voor het Alpengebied (debat)
 20.EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (debat)
 21.Het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Fibrose pulmonaire idiopathique (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Arrêt des prélèvements d'organes sur des prisonniers d'opinion en Chine (schriftelijke verklaring)
Notulen (244 kb)  Presentielijst (58 kb)  Bijlage 1 (11 kb)  Bijlage 2 (11 kb)
 
Notulen (94 kb)  Presentielijst (11 kb)  Hoofdelijke stemming (16 kb)
 
Notulen (315 kb)  Presentielijst (62 kb)  Hoofdelijke stemming (353 kb)
Juridische mededeling