Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 8.Ukončenie postupu zbavenia imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Písomné vyhlásenia (článok 136 rokovacieho poriadku)
 11.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou - Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava)
 19.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP - Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) - Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia - Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava)
 20.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (rozprava)
 21.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Idiopatická pľúcna fibróza (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Ukončenie praktík odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne (písomné vyhlásenie)
Zápisnica
Finálna verzia (241 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (58 kb)
  Príloha 1
Finálna verzia (11 kb)
  Príloha 2
Finálna verzia (11 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (96 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (16 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (327 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (423 kb)
Právne oznámenie