Indiċi 
Minuti
PDF 320kWORD 95k
It-Tnejn, 12 ta' Settembru 2016 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Avviż mill-Presidenza
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Verifika tal-kredenzjali
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 8.Għeluq ta' proċedura għat-tneħħija tal-immunità
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 15.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 16.Dokumenti mressqa
 17.Ordni tal-ħidma
 18.Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija - Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ (dibattitu)
 19.Implimentazzjoni tal-objettiv tematiku "nsaħħu l-kompetittività tal-SMEs" (Artikolu 9(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) - Politika ta' Koeżjoni u Strateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) - Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi - Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin (dibattitu)
 20.Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (dibattitu)
 21.Il-ħolqien ta' Kundizzjonijiet fis-Suq tax-Xogħol Favorevoli għal Bilanċ bejn il-Ħajja tal-Familja u dik tax-Xogħol (preżentazzjoni qasira)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Il-fibrożi pulmonarja idjopatika (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - It-twaqqif ta' teħid ta' organi minn priġunieri ta' kuxjenza fiċ-Ċina (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar it-terremot li laqat liċ-ċentru tal-Italja nhar l-24 ta' Awwissu 2016, u li ħalla warajh ħsara importanti u diversi vittmi.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


4. Avviż mill-Presidenza

Nhar is-6 ta' Lulju 2016, il-President impona piena fuq Janusz Korwin-Mikke bi qbil mal-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċedura (punt 8 tal-Minuti ta' 7.7.2016) minħabba r-rimarki inaċċettabbli li għamel fir-rigward tal-migranti Afrikani matul is-seduta ta' 7 ta' Ġunju 2016. Janusz Korwin-Mikke ressaq appell kontra din id-deċiżjoni nhar it-18 ta' Lulju 2016.

Il-Bureau eżamina dan l-appell u, b'mod unanimu, ikkonferma d-deċiżjoni tal-President. Il-piena tikkonsisti, l-ewwel nett, fit-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal żmien ta' 10 ijiem u, it-tieni nett, f'sospensjoni tal-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-Parlament, kollha kemm huma, għal żmien ta' ħamest ijiem konsekuttivi li fihom jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed mill-organi, il-kumitati jew id-delegazzjonijiet tiegħu, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' vot fil-plenarja tal-Membru. Il-piena għandha tidħol fis-seħħ illum, it-12 ta' Settembru 2016.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Angelo Ciocca minflok Gianluca Buonanno bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 7 ta' Lulju 2016.

Il-Parlament ħa nota ta' dan b'seħħ mid-data 7 ta' Lulju 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Angelo Ciocca jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI tiegħu, il-Parlament iddeċieda li jiddikjara validi l-mandati tal-Membri Laima Liucija Andrikienė b'seħħ mit-30 ta' Mejju 2016, Urszula Krupa b'seħħ mill-24 ta' Ġunju 2016 u Manuel dos Santos b'seħħ mit-28 ta' Ġunju 2016.


7. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Hermann Winkler fl-ambitu tal-proċedimenti kriminali kontrih.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


8. Għeluq ta' proċedura għat-tneħħija tal-immunità

Il-Kumitat JURI, kompetenti fil-qasam, informa lill-President li l-Qorti tad-Distretti II u III ta' Budapest għalqet il-proċediment kriminali mibdi mill-kawża privata kontra Csaba Molnár wara l-irtirar tal-kawża mill-kwerelanti. Din il-proċedura għat-tneħħija tal-immunità hija għalhekk magħluqa.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Gruppi PPE, EFDD u ENF:

Kumitat EMPL: Tim Aker minflok Jane Collins

Kumitat ITRE: Angelo Ciocca

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Ażerbajġan u UE-Georgia: Ramona Nicole Mănescu minflok Traian Ungureanu

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


10. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President informa lill-Parlament li d-dikjarazzjonijiet bil-miktub segwenti ġabru l-firem tal-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament:

Dikjarazzjoni bil-miktub Nru 0026/2016 dwar il-fibrożi pulmonarja idjopatika mressqa mill-Membri li ġejjin: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 1 tal-Minuti ta' 12.9.2016).

°
° ° °

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0048/2016 dwar it-twaqqif ta' teħid ta' organi minn priġunieri ta' kuxjenza fiċ-Ċina mressqa mill-Membri li ġejjin: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 2 tal-Minuti ta' 12.9.2016).

°
° ° °

Il-President iddikjara barra minn hekk li rċieva dikjarazzjoni bil-miktub rigward it-tneħħija tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub, imma nnota li din ma kinitx konformi mar-regolament.


11. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitati responsabbli ressqu dawn ir-rettifiki ta' testi approvati mill-Parlament Ewropew:

—   Rettifika P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/.... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004, ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2016/399 P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – Kumitat LIBE;

—   Rettifika P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – Kumitat TRAN;

—   Rettifika P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/.... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – Kumitat PECH;

—   Rettifika P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Lulju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti gassużi u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b’kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – Kumitat ENVI.

—   Rettifika P8_TA(2015)0439(COR01) għar-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) (ĠU L 341, 24.12.2015, p. 21) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-15 ta' Diċembru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament ikkwotat hawn fuq P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) Kumitat JURI.

Ir-rettifiki huma disponibbli fuq Europarl.

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mit-tħabbir tagħhom, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.


12. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 14 ta' Settembru 2016 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti gassużi u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b’kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjan pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri fir-rigward tal-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD))


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   (O-000087/2016) mressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Skemi ta' dħul minimu fl-Unjoni Ewropea (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016);

—   (O-000088/2016) mressqa minn Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Objettivi ewlenin għal-laqgħa tal-CoP17 għall-Konvenzjoni CITES f'Johannesburg (Afrika t'Isfel) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016);

—   (O-000089/2016) mressqa minn Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Objettivi ewlenin għal-laqgħa tal-CoP17 għall-Konvenzjoni CITES f'Johannesburg (Afrika t'Isfel) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016);

—   (O-000108/2016) mressqa minn Bernd Lange u Alexander Graf Lambsdorff, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Sorveljanza parlamentari u monitoraġġ tas-soċjetà ċivili tal-FSE tas-SADC-UE (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016);

—   (O-000102/2016) mressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Xiri ta' logħbiet (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

—   Protokoll emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Monaco li jipprevedi miżuri ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE;

—   Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-ftehim ġenerali dwar it-tariffi u l-kummerċ (GATT) 1994 rigward il-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea;

—   Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

—   Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

—   Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir,

—   Ftehim ta' sħubija ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra.


15. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Marzu, April I u April II, u ta' Mejju I u Mejju II tal-2016 huma disponibbli fuq is-sit Europarl.


16. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
F'konformità mal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida għall-idenifikazzjoni ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida li qed jirresjiedu illegalmentu dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta’ infurzar tal-liġi (riformulazzjoni) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President se jikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-refuġjati u tas-sigurtà (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn il-Georgia u l-Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn l-Ukrajna u l-Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex tingħata assistenza lill-Greċja wara t-terremot li affettwa l-Gżejjer Joniċi f’Novembru 2015 (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD))
F'konformità mal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, EMPL

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal status uniformi għar-rifuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti fit-tul (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD))
F'konformità mal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, EMPL, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Qafas ta' Risistemazzjoni tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
F'konformità mal-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, PECH, AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u għar-rapportar ta’ informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta’ Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak għal bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka, tan-Norveġja u tal-Isvezja (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, CONT, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Nomina ta' Sir Julian King KCVO CMG bħala Membru tal-Kummissjoni Ewropea (11119/2016 - C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fid-Danimarka tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fid-Danimarka tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma' persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta' dejta fuq livell individwali miġbura minn kampjuni (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG, ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2016/001FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 rigward l-iskambju ta’ informazzjoni, is-sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
F'konformità mal-Artikolu 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

BUDG, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara l-applikazzjoni mill-Iżvezja – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi (2015/2280(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Rapport Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija (2015/2322(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, wara l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar it-tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), u tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Rapport dwar il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (2015/2341(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Rapport dwar l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs u ż-żieda tad-diversità tal-finanzjament tal-SMEs f’Unjoni tas-Swieq Kapitali (2016/2032(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ("Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi") (2015/2116(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Rapport dwar Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin (2015/2324(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Rapport dwar l-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- *** I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u s-sostituzzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru 2002/475/ĠAI dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV: 6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Rapport dwar Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- *** I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1601 tat-22 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament ((KE) Nru 1935/2004) dwar Materjali li jiġu f'Kuntatt mal-Ikel (2015/2259(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- *** I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- *** I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Orjentali tal-Urugwaj skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Rapport dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (2015/2315(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- *** I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi lista komuni tal-UE ta' pajjiżi ta' oriġini bla periklu għall-finijiet tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, u li jemenda d-Direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (2015/2316(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Rapport interim dwar l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2016/2090(INI)) - Kumitat EMIS - Rapporteurs: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Rapport dwar kif għandu jiġi sfruttat bl-aħjar mod il-potenzjal ta’ ħolqien ta’ impjiegi tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) (2015/2320(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (2015/2273(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- *** I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi u li tħassar id-Deċiżjoni 2003/174/KE (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Rapport dwar il-ħolqien ta' kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja u dik tax-xogħol (2016/2017(INI)) - Kumitat EMPL - Kumitat FEMM - Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (2016/2010(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Rapport dwar id-dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea (2015/2255(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Leo Brincat bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Lazaros Stavrou Lazarou bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Rapport dwar il-ħatra proposta ta' João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- *** II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri fir-rigward tal-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- *** II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Settembru 2016 (PE 587.335/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn, it-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

—    Talba mill-Grupp ECR biex, bħala l-ewwel punt ta' waranofsinhar, jiddaħħal dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "It-tħejjija tan-negozjati wara li l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jkun ġie invokat minn Stat Membru", segwit bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta' Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, li ġġustifika t-talba, Paul Nuttall, favur it-talba, u Esteban González Pons, kontra t-talba.

B'VSI (49 favur, 245 kontra, 38 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

—    Talba mill-Grupp S&D biex, bħala l-ewwel punt ta' waranofsinhar, jiddaħħal dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "Il-ħtieġa ta' riindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-kwistjonijiet reċenti Caterpillar u Alstom", segwit bit-tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li jitqiegħdu għall-vot fis-sessjoni parzjali ta' Ottubru I. Għaldaqstant is-seduta kieku tiġi estiża sa nofsillejl.

°
° ° °

Intervent ta' Notis Marias biex javża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx matul il-votazzjoni preċedenti u li kellu l-intenzjoni li jivvota favur.

°
° ° °

Interventi ta' Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifika t-talba, Bart Staes, favur it-talba, u David Casa, kontra t-talba.

Intervent ta' Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li indika li l-Grupp tiegħu qed jitlob li ssir votazzjoni separata dwar it-talba għal dibattitu, minn naħa, u t-talba għat-tressiq tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, min-naħa l-oħra.

B'VE (222 favur, 99 kontra, 12 astensjonijiet), il-Parlament adotta t-talba tal-Grupp S&D.

Il-President ikkomunika li l-Kunsill għarraf li ma setax jiggarantixxi l-preżenza tiegħu fid-dibattiti ta' nhar l-Erbgħa waranofsinhar u stieden lill-Kunsill isib iċ-ċans biex jattendi.

Il-Ħamis

Talba mill-Grupp GUE/NGL biex id-dibattitu dwar Skemi ta' introjtu minimu fl-UE (punt 89, PDOJ) ta' waranofsinhar jiġi mċaqlaq għal filgħod, u biex jiddaħħal bħala l-ewwel dibattitu tal-ġurnata, u, għaldaqstant, biex is-seduta tiġi tibda fit-8:00 a.m.

Interventi ta' Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, Neoklis Sylikiotis, favur it-talba, u David Casa, kontra t-talba.

B'VE (155 favur, 134 kontra, 39 astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Dibattitu dwar il-mistoqsija għal tweġiba orali O-000102/2016 tal-Kumitat CULT qed jiddaħħal fl-aġenda ta' waranofsinhar.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta': Franz Obermayr fl-okkażjoni tat-333 anniversarju minn meta ngħelbu l-armati Ottomani fi Vjenna.


18. Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija - Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ (dibattitu)

Rapport dwar Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija [2015/2322(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Werner Langen (A8-0214/2016)

Rapport dwar Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ [2016/2058(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Adam Gierek ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christofer Fjellner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Algirdas Saudargas f'isem il-Grupp PPE, Flavio Zanonato f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan u Csaba Molnár.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer u Franc Bogovič.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly u Jiří Maštálka.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Adam Gierek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.14 tal-Minuti ta' 13.9.2016 u punt 4.15 tal-Minuti ta' 13.9.2016.


19. Implimentazzjoni tal-objettiv tematiku "nsaħħu l-kompetittività tal-SMEs" (Artikolu 9(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) - Politika ta' Koeżjoni u Strateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) - Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi - Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-objettiv tematiku "nsaħħu l-kompetittività tal-SMEs" (Artikolu 9(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) [2015/2282(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Rapport dwar il-Politika ta' Koeżjoni u l-Istrateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) [2015/2278(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Rapport dwar il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi [2015/2280(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Rapport dwar Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin [2015/2324(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova u Mercedes Bresso ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jérôme Lavrilleux (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Renata Briano (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Daniela Aiuto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Ulrike Müller (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Krzysztof Hetman f'isem il-Grupp PPE, Viorica Dăncilă f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward u Csaba Molnár.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde u Eleftherios Synadinos.

Interventi ta': Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova u Mercedes Bresso.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.16 tal-Minuti ta' 13.9.2016, punt 4.1 tal-Minuti ta' 13.9.2016, punt 4.2 tal-Minuti ta' 13.9.2016 u punt 4.17 tal-Minuti ta' 13.9.2016.


20. Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja (dibattitu)

Rapport dwar il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja [2015/2341(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Arne Lietz f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Arne Lietz (il-President waqqaf lill-kelliem għax huwa ma kienx qed jagħmel mistoqsija), Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Marek Jurek li kkontesta d-deċiżjoni tal-President (il-President tah ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu), Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jussi Halla-aho biex jagħmel stqarrija personali, u Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill u Liliana Rodrigues.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek u João Ferreira.

Interventi ta': Christos Stylianides u Ignazio Corrao.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.18 tal-Minuti ta' 13.9.2016.


21. Il-ħolqien ta' Kundizzjonijiet fis-Suq tax-Xogħol Favorevoli għal Bilanċ bejn il-Ħajja tal-Familja u dik tax-Xogħol (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-ħolqien ta' kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja u dik tax-xogħol [2016/2017(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Tatjana Ždanoka u Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka u Vilija Blinkevičiūtė għamlu l-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă u Victor Negrescu.

Interventi ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 4.19 tal-Minuti ta' 13.9.2016.


22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli u Michaela Šojdrová.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 587.335/OJMA).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Anness 1 - Il-fibrożi pulmonarja idjopatika (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub Nru 0026/2016 imressqa mill-Membri Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, dwar il-fibrożi pulmonarja idjopatika1 (punt 10 tal-Minuti ta' 12.9.2016) u ffirmata minn 388 Membri.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Il-mard idjopatiku jiżviluppa mingħajr kawża magħrufa. Il-fibrożi pulmonarja idjopatika (IPF) hija marda tal-pulmun kronika, progressiva u fatali li tolqot lill-adulti li huma akbar fl-età, li mhijiex rikonoxxuta bħala marda rari fil-pajjiżi kollha tal-UE.

2.   Fl-Ewropa, hemm bejn 80 000 u 111 000 ruħ li qed jgħixu bil-marda tal-IPF. Kull sena jiġu dijanjostikati b'din il-marda madwar 35 000 persuna.

3.   Wara d-dijanjożi, is-sopravivenza hija ta' bejn sentejn u ħames snin. M'hemm l-ebda kura biex il-marda titreġġa' lura iżda d-dijanjosi bikrija għandha tippermetti pronjożi "quoad vitam" imtejba.

4.   Id-dijanjożi u t-trattament spiss jiddewmu ma jsiru minħabba informazzjoni insuffiċjenti u n-nuqqas għalkollox ta' rotot dijanjostiċi.

5.   Ħafna pazjenti ma jkollhomx aċċess f'waqtu għal trattament farmakoloġiku u nonfarmakoloġiku minħabba dewmien fil-finanzjament u l-esklużjoni tal-IPF mill-basktijiet tas-saħħa nazzjonali.

6.   Huma ftit il-pazjenti tal-IPF li huma eliġibbli għal trapjanti tal-pulmun minħabba l-inugwaljanza li hemm fil-kriterji ta' eliġibilità eżistenti fl-Ewropa.

7.   Il-Kummissjoni qed tiġi mistiedna tippromwovi r-riċerka dwar l-IPF biex issib il-kawża u l-kura tagħha.

8.   Il-Kummissjoni hija mistiedna taħdem b'kooperazzjoni mal-Istati Membri biex il-pazjenti tal-IPF ikun jista' jkollhom aċċess għal mediċini orfni u mediċini ġodda approvati mill-EMA.

9.   Il-Kummissjoni hija mistiedna tistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw l-aċċess għal trapjanti tal-pulmun u għal trattament nonfarmakoloġika billi tippromwovi l-aħjar prattiki u jirrikonoxxu r-rwol tal-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa fil-kura tal-IPF.

10.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

____________

1 Bi qbil mal-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, meta d-dikjarazzjoni tkun iffirmata minn maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, għandha tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 2 - It-twaqqif ta' teħid ta' organi minn priġunieri ta' kuxjenza fiċ-Ċina (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub Nru 0048/2016 imressqa mill-Membri Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, dwar it-twaqqif ta' teħid ta' organi minn priġunieri ta' kuxjenza fiċ-Ċina1 (punt 10 tal-Minuti ta' 12.9.2016) u ffirmata minn 414 Membri.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Il-Konvenzjoni kontra t-Traffikar ta' Organi Umani ġiet adottata mill-Kunsill tal-Ewropa fid-9 ta' Lulju 2014 sabiex jiġu kkriminalizzati trapjant illegali ta' organi; sussegwentement ġie miftuħ għall-iffirmar, u kull pajjiż huwa mħeġġeġ jiffirma.

2.   Kien hemm rapporti persistenti u kredibbli ta' teħid sistematiku u approvat mill-istat, ta' organi minn priġunieri ta' kuxjenza li ma jkunux taw il-kunsens tagħhom, fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, primarjament minn prattikanti tal-meditazzjoni u tal-eżerċizzji paċifiċi tal-Falun Gong, iżda wkoll minn l-Uighurs, mit-Tibetani u mill-Insara.

3.   Il-komunità internazzjonali kkundannat bil-qawwa t-teħid tal-organi fiċ-Ċina u għandhom jittieħdu azzjonijiet sabiex dan jintemm.

4.   Minħabba s-serjetà tal-abbuż sottostanti, hemm ħtieġa ċara li tiġi organizzata mingħajr dewmien investigazzjoni indipendenti fit-teħid li jeżisti tal-organi fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

5.   Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma mitluba jimplimentaw ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Diċembru 2013 dwar it-teħid tal-organi fiċ-Ċina u jipprovdu rapport dwar din il-kwistjoni.

6.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

____________

1 Bi qbil mal-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, meta d-dikjarazzjoni tkun iffirmata minn maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, għandha tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

2 Testi adottati, P7_TA(2013)0603.

Lista tal-firmatarji:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Avviż legali