Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2015(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0230/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0230/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0324

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4.5. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta [2016/2015(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0324)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου